Home / Cuộc sống

Cuộc sống

Xử trí thế nào khi con bạn bị đánh?

Khi con bị đánh bạn nên làm như thế nào? Thường có 2 hướng mà các phụ huynh sẽ chọn là: Dạy con cách đánh lại khi bị bạn đánh? Dạy con hòa bình bằng cách không được đánh lại bạn mà chạy đi mách cô giáo hoặc mách người …

Read More »