Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự uy tín tại Hà Nội

“Hợp pháp hóa lãnh sự” là gì? Tại sao cần phải sử dụng tới dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự? thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự gồm những gì? hợp pháp hóa lãnh sự ở đâu? Là những vấn đề liên quan tới thủ tục hành chính được rất nhiều người đặc biệt quan tâm. Bài viết dưới đây sẽ là những lời giải đáp chi tiết cho những câu hỏi trên, bạn đọc cùng theo dõi để có câu trả lời đúng nhất cho vấn đề để của mình nhé!

Hợp pháp hóa lãnh sự là gì?

Hợp pháp hóa lãnh sự là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài. Để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.( Nghị định số 111/2011/NĐ-CP của Chính phủ)

Cơ quan có thẩm quyền hợp pháp hóa lãnh sự tại Việt Nam

 • Cục Lãnh sự Bộ ngoại giao (Cục Lãnh Sự)
 • Sở Ngoại vụ Thành Phố Hồ Chí Minh (Sở Ngoại Vụ)
 • Cơ quan ngoại vụ địa phương, Cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác của Việt Nam được uỷ nhiệm thực hiện chức năng lãnh sự ở nước ngoài (sau đây gọi chung là Cơ quan đại diện Việt Nam). Danh sách các cơ quan này được thông báo và cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự tại địa chỉ http://lanhsuvietnam.gov.vn.
 • Cục trưởng Cục Lãnh sự, Giám đốc Sở Ngoại vụ có thể uỷ quyền cho Trưởng phòng Hợp pháp hóa – Chứng nhận lãnh sự Cục Lãnh sự, Trưởng phòng Lãnh sự Sở Ngoại vụ ký hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Người đứng đầu Cơ quan đại diện Việt Nam có thể uỷ quyền cho viên chức ngoại giao thực hiện chức năng lãnh sự hoặc viên chức lãnh sự ký hợp pháp hóa lãnh sự.

Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự:

Căn cứ Điều 9 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP quy định:

 1. Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước Quốc tế mà Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên, hoặc theo nguyên tắc có đi có lại
 2. Giấy tờ, tài liệu hoặc được chuyển giao trực tiếp hoặc qua đường ngoại giao giữ cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
 3. Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của Pháp luật Việt Nam.
 4. Giấy tờ, tài liệu được cơ quan tiếp nhận của Việt Nam hoặc nước ngoài không yêu cầu phải hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự phù hợp với quy định pháp luật tương ứng của Việt Nam hoặc của nước ngoài.

Giấy tờ, tài liệu không được chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự:

Căn cứ Điều 10 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP quy định:

 1. Giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, tẩy xóa nhưng không được đính chính theo quy định pháp luật.
 2. Giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự có các chi tiết mâu thuẫn nhau.
 3. Giấy tờ, tài liệu giả mạo hoặc được cấp, chứng nhận sai thẩm quyền theo quy định pháp luật.
 4. Giấy tờ, tài liệu có chữ ký, con dấu không phải là chữ ký gốc, con dấu gốc.
 5. Giấy tờ, tài liệu có nội dung xâm phạm lợi ích của Nhà nước Việt Nam.

Làm hồ sơ, thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự:

1. Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại Bộ Ngoại giao:

1.1. Chuẩn bị hồ sơ gồm:

 • 01 Tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự theo mẫu quy định
 • Xuất trình giấy tờ tùy thân(bản chính) đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp;
 • 01 bản chụp giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện
 • Giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự, đã được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sư hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài chứng nhận.
 • 01 bản dịch giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh, nếu giấy tờ, tài liệu đó không được lập bằng các thứ tiếng trên;
 • 01 bản chụp các giấy tờ, tài liệu nêu tại điểm d và điểm đ để lưu lại Bộ Ngoại giao.

1.2. Tiếp nhận kiểm tra tính xác thực:

– Trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự, thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể yêu cầu người để nghị hợp pháp hóa lãnh sự xuất trình bổ sung thêm bản chính giấy tờ, tài liệu có liên quan và nộp 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này để lưu lại tại Bộ Ngoại Giao.

1.3. Hợp pháp hóa lãnh sự:

– Bộ Ngoại Giao sẽ thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự trên cơ sở đối chiếu con dấu, chữ ký và chức danh trong chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài trên giấy tờ, tài liệu với mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức danh đã được nước đó chính thức thông báo cho Bộ Ngoại Giao.

1.4. Thời gian giải quyết:

– Thời hạn giải quyết là 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ có số luộng từ 10 giấy tờ, tài liệu trở lên thì thời hạn giải quyết có thể sẽ kéo dài hơn nhưng không quá 5 ngày làm việc.

Lưu ý: Trong trường hợp mẫu chữ ký, mẫu con dấu và chức danh của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài quy định tại điểm d khoản 1 Điều này chưa được chính thức thông báo hoặc cần phải kiểm tra tính xác thực, Bộ Ngoại Giao sẽ đề nghị cơ quan này xác minh. Ngay sau khi nhận được kết quả xác minh, Bộ Ngoại Giao sẽ giải quyết hồ sơ và trả kết quả cho đương sự.

2. Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài:

2.1. Hồ sơ cần chuẩn bị:

 • 01 Tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự theo mẫu quy định;
 • Xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp;
 • 01 bản chụp giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện;
 • Giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự, đã được chứng nhận bởi Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài nơi có Cơ quan đại diện Việt Nam hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam kiêm nhiệm;
 • 01 bản dịch giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự sang tiếng Việt, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài mà cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể hiểu được, nếu giấy tờ, tài liệu đó không được lập bằng các thứ tiếng trên;
 • 01 bản chụp các giấy tờ, tài liệu nêu tại điểm d và điểm đ để lưu tại Cơ quan đại diện.

2.2. Tiếp nhận kiểm tra tính xác thực:

– Trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể yêu cầu người đề nghị hợp pháp hóa xuất trình bổ sung bản chính giấy tờ, tài liệu có liên quan và nộp 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này để lưu tại Cơ quan đại diện.

Các giấy tờ hợp pháp hóa lãnh sự đều phải dịch thuật công chứng sang tiếng Việt hoặc tiếng  Bản Địa, tiếng anh 

2.3. Hợp pháp hóa lãnh sự:

– Cơ quan đại diện thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự trên cơ sở đối chiếu con dấu, chữ ký, chức danh trong chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài với mẫu con dấu, mẫu chữ ký, chức danh đã được nước đó chính thức thông báo cho Cơ quan đại diện.

2.4. Thời gian giải quyết:

– Thời hạn giải quyết là 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ có số lượng từ 10 giấy tờ, tài liệu trở lên thì thời hạn giải quyết có thể dài hơn nhưng không quá 05 ngày làm việc.

Lưu ý:

– Trường hợp mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức danh của cơ quan và người có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự nước ngoài chưa được chính thức thông báo hoặc cần kiểm tra tính xác thực. Cơ quan đại diện đề nghị cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác minh. Ngay sau khi nhận được kết quả xác minh, Cơ quan đại diện giải quyết hồ sơ và trả kết quả cho đương sự.

Địa chỉ nộp hồ sơ đề hợp pháp hóa lãnh sự:

1. Hợp pháp hóa lãnh sự tại Bộ Ngoại Giao:

– Tại Cục Lãnh Sự (Bộ Ngoại Giao)

– Tại Sở Ngoại vụ Thành Phố Hồ Chí Minh (Bộ Ngoại Giao)

– Tại trụ sở của các cơ quan Ngoại vụ Địa phương được Bộ Ngoại Giao ủy quyền tiếp nhận hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự. 

2. Hợp pháp hóa lãnh sự tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài:

– Tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện) có thẩm quyền hợp pháp hóa lãnh sự ở nước ngoài.

– Mức phí phải nộp hợp pháp hoá lãnh sự là 30.000 (ba mươi nghìn) đồng/lần.

Tại sao cần tới dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự của dịch thuật 123:

Qua thông tin chúng tôi vừa chia sẻ trên, có thể thấy Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự khá rắc rối và phức tạp, tốn khá nhiều thời gian và công sức nếu quý khách không có kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, khi muốn được hợp pháp hóa lãnh sự quý khách cần phải tới trực tiếp tại Bộ Ngoại Giao, lãnh sự quán để nộp hồ sơ. Tại đây, các quy định để được thông qua thủ tục sẽ rất phức tạp và gắt gao. Hơn nữa, ở Lãnh sự quán sự bất đồng ngôn ngữ chính là trở ngại lớn nhất với nhiều người trong quá trình chuẩn bị hồ sơ.

Nếu tự mình hoàn tất thủ tục thì rất tốn thời gian, công sức mà đôi khi vẫn không được cơ quan chức năng thông qua. Việc chậm trễ trong quá trình làm thủ tục sẽ khiến công việc của quý khách bị ảnh hưởng, dẫn tới tốn kém chi phí phát sinh. Vì vậy, Quý khách nên chọn dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự của các đơn vị chuyên nghiệp như Dịch thuật 123 để được hỗ trợ làm thủ tục chuẩn xác, hiệu quả nhất cho mình.

Ưu điểm của dịch vụ Hợp pháp hóa lãnh sự của Dịch thuật 123:

 • Có một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, với nhiều năm kinh nghiệm, hỗ trợ quý khách nhanh chóng làm thủ tục chuẩn nhất. Bên cạnh đó, nhân viên sẽ tư vấn giúp quý khách biết cần phải chuẩn bị những gì, từ đó hồ sơ được thông qua thuận lợi hơn.
 • Hỗ trợ mọi lúc mọi nơi khi có yêu cầu từ Quý khách
 • Mọi tài liệu Công ty gửi tới quý khách đều 100% miễn phí, đảm bỏa đúng thời gian giao nhận đã cam kết.
 • Báo giá cụ thể, rõ ràng trước khi tiến hành ký kết hợp tác, để Quý khách có thể tự chủ trong vấn đề chi phí.
 • Cam kết không phát sinh thêm bất cứ chi phí nào trong quá trình hỗ trợ.
 • Chi phí dịch vụ luôn tối ưu, thấp hơn nhiều so với các dịch vụ của đơn vị khác trên thị trường.
 • Cam kết hoàn tiền 100% nếu các giấy tờ, hồ sơ bị dịch sai từ 10% trở lên.

Khi có nhu cầu làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, quý khách có thể liên hệ theo địa chỉ sau:

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO – CÔNG NGHỆ – DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIÊP 123 VIỆT NAM

Địa chỉ : VP Hà Nội : Số 28 Liễu Giai – Ba Đình – HN 

               VP HCM : Số 696 Điện Biên Phủ – P10 – Q10 – TPHCM

Email : hanoi@dich123.vn . saigon@dich123.vn

Điện thoại : 02473041686  – 02822537234  –  0934532999 

Website: https://dich123.vn/