Home / Tất cả Ebook / Kinh doanh / Đầu tư Tài Chính - Chứng Khoán / eBook Kiến thức trade căn bản Pdf

eBook Kiến thức trade căn bản Pdf

  • Tác phẩm: Kiến thức trade căn bản
  • Tác giả : 
  • Số trang: 83
  • DOWNLOAD Free Trọn bộ ebook :  PDF

Mục lục:
I. MẪU GIÁO BA CÁCH PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG
1.Ba cách phân tích thị trường
2.Phân tích kỹ thuật

3.Phân tích cơ bản
4.Phân tích cảm tính thị trường
5.Loại phân tích nào tốt nhất?
6. Các dạng biểu đồ
II. LỚP 1 – CÁC MỨC HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ
1. Hỗ trợ và kháng cự
2. Đường xu hướng – trendline
3. Kênh giá – Channel
4. Giao dịch với hỗ trợ và kháng cự
5. Tổng kết : Hỗ trợ và Kháng cự
III. LỚP 2 – MÔ HÌNH NẾN NHẬT
1.Biểu đồ nến Nhật là gì?
2. Thân nến và bóng nến …
3. Một số mẫu mô hình nến cơ bản …
4. Mô hình nến 1 nến
5. Mô hình cụm 2 nến
6. Mô hình cụm 3 nến
7. Tóm tăt mô hình nến Nhật
8. Tổng kết mô hình nến Nhật
IV. LỚP 3 – FIBONACCI
1. Fibonacci là ai?
2. Fibonacci hồi lại – Fibonacci retracement
3. Khi Fibonacci sai
4. Kết hợp Fibonacci với hỗ trợ và kháng cự
5. Kết hợp Fibonacci với đường xu hướng (trendline)
6. Kết hợp Fibonacci với mô hình nến
7. Cách dùng Fibonacci mở rộng (Fibonacci Extension) để chốt lời
8. Cách đặt dừng lỗ khi sử dụng Fibonacci
9. Tổng kết về Fibonacci
V. LỚP 4 – ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG
1. Đường trung bình động là gì?
2. Đường trung bình động giản đơn – Simple Moving Average
3. Exponential Moving Average – Trung bình động hàm mũ
4. SMA so với EMA
5. Sử dụng đường trung bình động để xác định xu hướng
6. Giao dịch với giao cắt của các đường trung bình
7. Hỗ trợ và kháng cự động
8. Tổng kết về đường trung bình động
VI. LỚP 5 – NHỮNG CHỈ BÁO KỸ THUẬT ĐƠN GIẢN
1. Dải băng Bollinger – Bollinger Bands
2. Trung bình động hội tụ phân kỳ – MACD
3. Parabolic SAR – PSAR
4. Stochastic
5. Relative Strength Index – RSI
6. Average Directional Index – ADX
7. Ichimoku Kinko Hyo
8. Kết hợp mọi thứ lại
9. Chỉ báo nào đem lại nhiều lợi nhuận nhất?
10. Tổng kết các công cụ giao dịch phổ biến

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *