Home / Tất cả Ebook / Kinh doanh / Đầu tư Tài Chính - Chứng Khoán / eBook Kiến thức Trade nâng cao Pdf

eBook Kiến thức Trade nâng cao Pdf

 • Tác phẩm: Kiến thức trade nâng cao
 • Tác giả : 
 • Số trang: 84
 • DOWNLOAD Free Trọn bộ ebook :  PDF

Mục Lục:

I.  LỚP 6: CHỈ BÁO DAO ĐỘNG VÀ CHỈ BÁO ĐỘNG LƯỢNG  3
1. Chỉ báo nhanh (leading indicator) – chỉ báo chậm (lagging indicator)  3
2. Chỉ báo nhanh – Chỉ báo dao động (leading indicator – oscillator)  3
3. Chỉ báo chậm – Chỉ báo động lượng (momentum indicator)  5
4. Tổng kết : Chỉ báo nhanh và Chỉ báo chậm  6
II.   LỚP 7: NHỮNG MÔ HÌNH GIÁ QUAN TRỌNG  8
1. Mô hình giá – Chart pattern  8
2. Hai đỉnh – Hai đáy 8
3. Đỉnh đầu 2 vai – Head and shoulders  11
4. Nêm – Wedge 
5. Chữ nhật – Rectangle  18
6. Cờ đuôi nheo – Pennants  21
7. Tam giác – Triangle  24
8. Cách giao dịch với mô hình giá  27
9. Tóm lược về mô hình giá  31
III.   LỚP 8: ĐIỂM XOAY – PIVOT POINTS  34
1. Điểm xoay – Pivot Point – là gì?  34
2. Cách tính Điểm xoay – Pivot Point  35
3. Giao dịch giá sideway với Điểm xoay  36
4. Giao dịch phá vỡ với Điểm xoay  37
5. Sử dụng Điểm xoay để xác định cảm tính thị trường  40
6. Một số phương pháp tính Pivot Point mới  41
7. Tổng kết Điểm xoay – Pivot Point  45
IV. LỚP 9: GIAO DỊCH VỚI PHÂN KỲ  46
1. Giao dịch với phân kỳ  46
2. Phân kỳ bình thường  47
3. Phân kỳ kín  48
4. Cách giao dịch với phân kỳ  50
5. Cách trách vào lệnh quá sớm khi giao dịch với phân kỳ  52
6. 9 quy tắc giao dịch với phân kỳ  56
7. Tóm tắt về Phân kỳ  62
8. Tổng hợp về phân kỳ  63
V.   LỚP HỌC HÈ – LÝ THUYẾT SÓNG ELLIOTT ……………………………………………….. 65
 • Học thuyết sóng Elliott……………………………………………………………………………………… 65
 • Mô hình sóng đẩy 5 – 3…………………………………………………………………………………….. 66
 • Mô hình sóng điều chỉnh ABC………………………………………………………………………….. 67
 • Sóng nằm trong sóng………………………………………………………………………………………… 69
 • Ba quy tắc chính của sóng Elliott………………………………………………………………………. 71
 • Lướt sóng Elliott………………………………………………………………………………………………. 72
 • Tổng kết lý thuyêt sóng Elliott…………………………………………………………………………… 75
 • LỚP HỌC HÈ – MÔ HÌNH GIÁ HARMONIC……………………………………………………. 77
 • Mô hình giá Harmonic……………………………………………………………………………………… 77
 • Mô hình ABCD và mô hình 3 sóng ngang…………………………………………………………. 77
 • Mô hình Gartley và các mô hình con cua, con dơi, con bướm…………………………….. 79
 • Ba bước để giao dịch với mô hình giá Harmonic………………………………………………… 81
 • Tổng kết mô hình giá Harmonic……………………………………………………………………….. 84

2 comments

 1. File đính kèm sai rồi !

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *