Home / Tất cả Ebook / Kinh doanh / eBook Rèn Nghị Lực Để Lập Thân Pdf

eBook Rèn Nghị Lực Để Lập Thân Pdf

Tác phẩm: Rèn Nghị Lực Để Lập Thân

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Định dạng: Pdf

Số trang: 414

Mục lục:

  • Phần I – Chương 1: Sự thành công và nghị lực
  • Phần I – Chương 2: Mà phải có tư cách
  • Phần I – Chương 3: Nghị lực là gì ?
  • Phần I – Chương 4: Những bệnh nghị lực
  • Phần II – Chương 1: Ảnh hưởng của trí tuệ và cảm xúc tới nghị lực
  • Phần II – Chương 2: Suy nghĩ
  • Phần II – Chương 3: Quyết định
  • Phần II – Chương 4: Hành động
  • Phần II – Chương 5: Tăng cường nghị lực

Download Free Trọn bộ ebook:  PDF

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *