Blog

Hướng dẫn Cài đặt JetBrains WebStorm 2019.1.2 License key


Facebook Twitter LinkedIn Google+ Hướng dẫn – kinh nghiệmWebStorm là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) mạnh mẽ nhưng vô cùng gọn nhẹ. WebStorm là JavaScript thông minh với CSS và HTML Editor cho Phát triển Web, trong tầm tay bạn.

Điều hướng thông qua các tập tin một cách dễ dàng. Sử dụng năng tự động gõ có liên quan cho tất cả mọi thứ trong mã của bạn. Nhận thông báo về các vấn đề về mã lệnh ngay lập tức.

Tính năng chính của WebStorm:

  • Trình soạn thảo code với nhiều tính năng mạnh mẽ.
  • Phân tích chất lượng lập trình và tự động phát hiện lỗi.
  • Khả năng truy dấu, gỡ lỗi và test với Karma và Mocha.
  • Các công cụ tích hợp vô cùng phong phú như Grunt, Gulp…
  • Khả năng tùy chỉnh IDE mạnh mẽ từ shortcut cho tới theme hay giao diện trình soạn code…
  • Làm việc với nhiều VCS khác nhau cùng 1 lúc.

JetBrains WebStorm 2019.1.2

Hướng dẫn cài đặt:

Download về xong bạn cài đặt như bình thường. Lần đầu tiên khởi động thì nó sẽ xuất hiện box WebStorm License Activation.

Key ‘Active code‘ thì mình đã cập nhật lại rồi nhé các bạn.

Nếu các bạn gặp lỗi “We could not validate your license xxxxxx”, thì các bạn fix như sau:

  • Windows: mở file host “C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts“:

Thêm vào dòng sau: 0.0.0.0 account.jetbrains.com

  • Linux/Mac: mở /etc/hosts

Thêm vào dòng sau: 0.0.0.0 account.jetbrains.com

Sau đó các bạn restart lại phpstorm. Rồi nhập code lại nhé!