Hướng dẫn mua hàng trên Nguyễn Kim

Để các bạn có thể mua hàng trên Nguyễn Kim một cách dễ dàng và nhanh chóng mình sẽ chia sẻ các bước mua hàng trên Nguyễn Kim dưới đây:

Bước 1:Chọn sản phẩm trên Nguyễn Kim

Hướng dẫn mua hàng trên Nguyễn Kim

Bước 2:Chọn mua sản phẩm

Hướng dẫn mua hàng trên Nguyễn Kim

Bước 3:Thanh toán đơn hàng

3.1 Click thanh toán cho đơn hàng

Hướng dẫn mua hàng trên Nguyễn Kim

3.2 Nhập địa chỉ thanh toán

Hướng dẫn mua hàng trên Nguyễn Kim

 

3.3 Nhập địa chỉ giao hàng nếu địa chỉ giao hàng khác địa chỉ thanh toán

Hướng dẫn mua hàng trên Nguyễn Kim

 

3.4 Chọn phương thức giao hàng

Hướng dẫn mua hàng trên Nguyễn Kim

 

3.5 Nhập mã giảm giá hoặc phiếu quà tặng (nếu có) để được hưởng ưu đãi

Tìm kiếm mã giảm giá Nguyễn Kim ở đây

Hướng dẫn mua hàng trên Nguyễn Kim

 

 

3.6 Chọn phương thức thanh toán

Hướng dẫn mua hàng trên Nguyễn Kim

Trên đây là 3 bước để mua hàng trên Nguyễn Kim. Chúc các bạn mua hàng thành công!