Sàn giao dịch Fiahub ra mắt chương trình phí giao dịch 0 %

Sàn giao dịch Fiahub tung ra chương trình khuyến mãi đặc biệt – PHÍ GIAO DỊCH 0 %.Tài khoản bạn sẽ được giảm 100% phí giao dịch trong vòng 30 ngày chỉ với 1,000,000 VNT.

sàn giao dịch fiahub

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN FIAHUB

Để đăng kí chương trình chủ tài khoản Fiahub cần làm theo các bước sau:

Bước 1:

 Đảm bảo số dư VNT của tài khoản lớn hơn 1,000,000 VNT

sàn giao dịch fiahub

Bước 2:

Gửi email từ email tài khoản muốn đăng kí chương trình PHÍ GIAO DỊCH 0% tới support@fiahub.com với:

  1. Tiêu đề: ĐĂNG KÍ CHƯƠNG TRÌNH PHÍ GIAO DỊCH 0%
  2. Nội dung: Đề nghị đăng kí chương trình phí giao dịch 0% cho tài khoản XXX@XXX.com  trong vòng 30 ngày bằng 1,000,000VNT

sàn giao dịch fiahub

Bước 3:

 Vào 11:00AM (GMT+7) hằng ngày hệ thống Fiahub sẽ tự động tổng hợp những user đã đăng kí hợp lệ: tiến hành trừ 1,000,000VNT trong tài khoản và giảm phí 100% trong vòng 30 ngày cho các tài khoản đã đăng kí theo hướng dẫn trên.

Khi đăng kí thành công phí giao dịch của bạn sẽ được giảm còn 0% trong vòng 30 ngày

sàn giao dịch fiahub

Thời hạn nhận đăng kí qua email của chương trình PHÍ GIAO DỊCH 0% từ ngày 10/10/2018 đến ngày 25/10/2018 

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN FIAHUB

Có thể bạn sẽ cần:

Các loại phí giao dịch trên Fiahub, sàn mua bán Bitcoin – ETH tốt nhất

Cách mua bán Bitcoin trên sàn Fiahub bằng VNĐ, VNT

Những sàn giao dịch Bitcoin uy tín nhất Việt Nam