Thương mại điện tử ở Việt Nam

Theo bản báo cáo về chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2015 (Vietnam eBusiness Index – EBI 2015) do VECOM công bố vào cuối tháng 1 vừa qua, tốp năm tỉnh, thành phố có mức độ ứng dụng thương mại điện tử cao nhất là TPHCM (73,3 điểm), Hà Nội (72 điểm), Đà Nẵng (62,2 điểm), Bình Dương (55 điểm) và Hải Phòng (54,4 điểm).

Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam năm 2015 được công bố dựa trên bốn chỉ số thành phần, bao gồm hạ tầng công nghệ thông tin và nguồn nhân lực, giao dịch giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng (B2C), giao dịch giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp (B2B) và giao dịch giữa các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp (G2B). Tính gộp cả bốn chỉ số thì TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng đều là những địa phương dẫn đầu.

thương mại điện tử Việt Nam

 

Hai vị trí đầu bảng là Hà Nội và TPHCM đã “tranh tài cao thấp” ở bốn nhóm chỉ số thành phần. Nếu như Hà Nội vượt qua TPHCM ở chỉ số hạ tầng công nghệ thông tin và nguồn nhân lực (84,6 điểm so với 80,2 điểm) thì TPHCM lại giành điểm cao hơn Hà Nội ở các chỉ số còn lại G2B (77,7 điểm so với 76 điểm), B2C (70,2 điểm so với 68,9 điểm) và B2B (67,8 điểm so với 61 điểm). TPHCM chỉ thấp điểm hơn Đà Nẵng ở chỉ số G2B (77,7 điểm so với 79 điểm).

Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam năm 2015 đã phản ảnh quy mô giao dịch trực tuyến ở Việt Nam đang tăng nhanh so với năm 2014, và sẽ tăng dần những năm tiếp theo các loại hình giao dịch thương mại điện tử phát triển mạnh, tuy nhiên, vẫn tồn đọng một sự trở ngại chưa có giải pháp tháo gỡ thực sự có hiệu quả nằm ở lòng tin của người tiêu dùng đối với việc mua sắm trực tuyến.

Theo Công ty Vietnam Supply Chain – đơn vị tổ chức, Việt Nam phát triển thương mại điện tử (e-commerce) chậm hơn so với các nước. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI đã thu được doanh thu lớn từ mảng kinh doanh B2C (doanh nghiệp đến người tiêu dùng) và C2C (người tiêu dùng với người tiêu dùng).

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và internet sẽ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam kết nối vào chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như phát triển chuỗi cung ứng phân phối hàng hóa rộng rãi đến cho người tiêu dùng trong nước.

Theo đó, đến năm 2020, Việt Nam có khoảng 59 triệu người sử dụng Internet và trong đó có 58% người truy cập Internet có giao dịch mua hàng trực tuyến. Đồng thời, lượng ứng dụng cho việc mua sắm trực tuyến trên di động đã tăng đến 117%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.