Tiền là gì? Tại sao người ta phát điên vì nó? – Theo Osho

Tiền không chỉ là cái bên ngoài dưới dạng tờ giấy, nó là cái gì đó liên quan tới tâm trí và thái độ bên trong của bạn.
Tiền là tình yêu của bạn với đồ vật, tiền là chỗ trốn chạy của bạn khỏi con người. Tiền là an ninh của bạn chống lại cái chết, tiền là nỗ lực của bạn để kiểm soát cuộc sống – tiền là cả nghìn lẻ một thứ…

Bạn càng có nhiều tiền, bạn càng có thể sở hữu nhiều đồ vật; và bạn càng có thể sở hữu nhiều đồ vật, bạn càng có thể quên mất về con người: người khác lẫn bản thân bạn.

Thế thì, tiền sẽ cho nhiều thứ nhưng bạn sẽ không có mãn nguyện nào bởi vì mãn nguyện sâu sắc chỉ tới khi bạn yêu người. Tình yêu là sự hoàn thành sâu sắc tới mức bạn có thể là kẻ ăn xin trên phố và bạn có thể hát nếu bạn có tình yêu trong tim mình. Nếu bạn đã yêu và bạn đã được yêu, tình yêu tôn bạn làm vua, làm ra vua từ bạn.

Những người sợ tình yêu trở nên mang tính sở hữu tiền.

Tôi không chống lại tiền. Tôi không nói: ‘Đi và đem vứt nó đi,’ bởi vì đó là cực đoan khác.

Trước hết bạn có thể tích luỹ tiền như người điên, thế rồi một hôm nào đó bạn hiểu ra rằng bạn đã phí hoài cả đời mình.

Nếu một người hiểu biết có tiền, người đó chia sẻ nó bởi vì tiền không dành cho bản thân nó, tiền dành cho cuộc sống. Thế thì tiền là phương tiện, yêu là mục đích.

Với những người chạy theo tiền, xem tiền là mục đích, thế thì tình yêu sẽ chỉ bị xem chỉ là phương tiện.

Tiền là hiện tượng rất phức tạp. Tiền có hấp dẫn thôi miên trong nó và hấp dẫn là ở chỗ bạn có thể sở hữu nó hoàn toàn. Tiền là rất dễ bảo, nó trở thành nô lệ. Bản ngã rất được đáp ứng.

Tình yêu không dễ bảo, tình yêu là nổi dậy. Bạn không thể sở hữu tình yêu được. Bạn có thể sở hữu người đàn bà, bạn có thể sở hữu người đàn ông, nhưng bạn không bao giờ có thể sở hữu được tình yêu. Nếu bạn sở hữu người đàn bà, người đàn bà đã trở thành tiền, đồ vật; nếu bạn sở hữu người đàn ông, người đàn ông đã trở thành tiền, đồ vật, công cụ.

Đàn ông là đàn ông và đàn bà là đàn bà chỉ khi họ là mục đích lên chính mình, không phải là phương tiện cho bất kì cái gì khác.

Tiền là phương tiện, và trở nên bị ám ảnh với phương tiện là ngu xuẩn lớn nhất có thể xuất hiện cho con người và là tai ương lớn nhất.

Tiền có thể cho nhiều thứ và tiền không thể cho nhiều thứ; khi bạn dùng nó, thế thì bạn biết tiền có thể cho cái gì: Tiền có thể cho mọi thứ ở bên ngoài – đồ vật của thế giới này, không gì sai trong chúng. Không gì sai trong việc có nhà đẹp. Không gì sai trong việc có vườn đẹp – tiền có thể cho bạn cái đó.

Nhưng tiền không thể cho bạn tình yêu, điều đó là mong đợi quá nhiều từ tiền đáng thương.

Người ta chỉ nên trông đợi cái có thể được trông đợi. Yêu cầu tiền đáng thương cho bạn tình yêu – tiền đáng thương không thể làm được điều đó. Nhưng chẳng cái gì sai, đừng bực mình với tiền!

Tiền không bao giờ hứa hẹn, nó chưa bao giờ hứa rằng nó có thể cho bạn tình yêu hay Thượng đế. Nếu bạn mong đợi điều đó, bạn là đồ ngốc.

Dùng tiền đi. Nhưng dùng thông minh vào. Và ý thức, tỉnh táo đừng để tiền dùng bạn. Sở hữu tiền nhưng đừng để tiền sở hữu bạn.

Dùng mọi thứ vì năng lực riêng của nó, không vì các giấc mơ của bạn.

Thế thì bạn là người lành mạnh, và lành mạnh là linh thiêng.

Xem thêm:

Osho